บัตเตอร์ฟลายวาล์วปลายเชื่อม/ปลายเฟอร์รูล พร้อมที่จับสแตนเลส (ไต้หวัน)